Notice for all: Telecom of Niue have…

Notice for all:

Telecom of Niue have Cellphones, memory cards and SIM cards for sale!

1) Mobile telephones and SD 16GB cards are now on sale at Telecom Call Centre, Alofi. Prices range from $51.00 – $163.00

Fakailoaaga

Ko e tau telefoni utafano kua moua mai. Fakafua he faahi TELECOMS I Alofi.

Tau fakatau mukamuka : $51.00 ke he $163.00
Fakamafiti mai neke tomui.

Hurry and buy your mobile while in stock!