Fakalofa lahi atu, For your information -…

Fakalofa lahi atu,
For your information – Notice from Niue Post

Fakailoaaga
ai??? Nakai fai meli vakalele ka uta he vakalele ne kua fita e kamata ke hoko mai he tau aho Ua he faahi tapu. Ko e tau aho Falaile ni ka uta he vakalele e tau meli a Niue kehe tau motu I fafo.

ai??? Ko e tau meli vakalele ne tamai I NZ ka fakafano mai ki Niue he tau aho Ua mo e matutaki ke tamai e tau taga meli he vakalele he tau aho Falaile he faahi tapu.

NOTICE:
ai??? No mail bags will be sending out to NZ by aircraft arriving Niue on Tuesdays. All mail bags will be sending out to NZ on Friday flights only.
ai??? Niue will be receiving airmail bags by Air NZ arriving Niue on Tuesday and Friday. Please collect your mail from Niue Post on those two days.

Fakaaue lahi!