Fakailoaaga ai??? Nakai fai meli vakalele ka…

Fakailoaaga
ai??? Nakai fai meli vakalele ka uta he vakalele ne kua fita e kamata ke hoko mai he tau aho Ua he faahi tapu. Ko e tau aho Falaile ni ka uta he vakalele e tau meli a Niue kehe tau motu I fafo.

ai??? Ko e tau meli vakalele ne tamai I NZ ka fakafano mai ki Niue he tau aho Ua mo e matutaki ke tamai e tau taga meli he vakalele he tau aho Falaile he faahi tapu.
Fakaaue lahi.